บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

ยินดีต้อนรับสู่...ยอดฮิตติดอันดับของ โรงพยาบาลราษีไศล :: บริการ ดุจญาติมิตร ช่วยชีวิตด้วยห่วงใย!

5 อันดับเรื่องที่คนอ่านมาก

· 1: บอกบุญ - (2715 ครั้ง)
· 2: สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553 - (2635 ครั้ง)
· 3: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 - (2364 ครั้ง)
· 4: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 - (2251 ครั้ง)
· 5: ข่าวอีโคไล - (2106 ครั้ง)

5 เรื่องที่ถูกโหวตมากที่สุด

· 1: สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553 - (3 ความคิดเห็น)
· 2: บอกบุญ - (2 ความคิดเห็น)
· 3: ข่าวอีโคไล - (2 ความคิดเห็น)
· 4: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 - (1 ความคิดเห็น)
· 5: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 - (1 ความคิดเห็น)

5 เรื่องที่มีคะแนนสูงสุด (อย่างต่ำ 5 คะแนน)

· 1: สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553 - (4.33 คะแนน)
· 2: บอกบุญ - (5 คะแนน)
· 3: ข่าวอีโคไล - (3 คะแนน)
· 4: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 - (4 คะแนน)
· 5: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 - (2 คะแนน)

5 ประเภทเรื่องยอดฮิต

· 1: CQI - (1522 ครั้ง)

5 ผู้ส่งข่าว/เรื่องยอดฮิต

· 1: nk - (9 ส่งมาล่าสุด)
· 2: workman - (4 ส่งมาล่าสุด)
· 3: drug - (3 ส่งมาล่าสุด)
· 4: medman - (2 ส่งมาล่าสุด)
· 5: opd - (2 ส่งมาล่าสุด)

5 แบบสำรวจยอดฮิต

· 1: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? - (3 ความคิดเห็น)
· 2: ทดสอบ - (0 ความคิดเห็น)

5 นักเขียนยอดฮิต

· 1: admin - (7 เรื่อง)

5 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสูงสุด

· 1: โปรแกรมระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่ม: โปรแกรม) - (1537 ดาวน์โหลด)
· 2: โปรแกรม DRGIndex3 (กลุ่ม: โปรแกรม) - (1184 ดาวน์โหลด)
· 3: แบบฟอร์มเบิกยาประจำปี 2552 (กลุ่ม: เอกสาร คู่มือ) - (938 ดาวน์โหลด)
· 4: cqi (กลุ่ม: เอกสาร คู่มือ) - (920 ดาวน์โหลด)
· 5: FusionCharts_Enterprise (กลุ่ม: กราฟฟิก) - (862 ดาวน์โหลด)
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
โรงพยาบาลราษีไศล 164 ม. 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร. 045-681107,045-681235-6 โทรสาร ต่อ 114
ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงพยาบาล โดยคลิกที่ backend.php หรือ ultramode.txt

themes by websurin