เมนูหลัก รพ.

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม 
  งานสารบรรณ

 

ITA 63 (Integrity and Transparency Assessment)
บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

ยินดีต้อนรับสู่...ยอดฮิตติดอันดับของ โรงพยาบาลราษีไศล :: บริการ ดุจญาติมิตร ช่วยชีวิตด้วยห่วงใย!

5 อันดับเรื่องที่คนอ่านมาก

· 1: บอกบุญ - (2344 ครั้ง)
· 2: สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553 - (2149 ครั้ง)
· 3: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 - (2103 ครั้ง)
· 4: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 - (1813 ครั้ง)
· 5: ข่าวอีโคไล - (1737 ครั้ง)

5 เรื่องที่ถูกโหวตมากที่สุด

· 1: สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553 - (3 ความคิดเห็น)
· 2: บอกบุญ - (2 ความคิดเห็น)
· 3: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 - (1 ความคิดเห็น)
· 4: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 - (1 ความคิดเห็น)
· 5: ข่าวอีโคไล - (1 ความคิดเห็น)

5 เรื่องที่มีคะแนนสูงสุด (อย่างต่ำ 5 คะแนน)

· 1: สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553 - (4.33 คะแนน)
· 2: บอกบุญ - (5 คะแนน)
· 3: ข่าวอีโคไล - (5 คะแนน)
· 4: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 - (4 คะแนน)
· 5: สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 - (2 คะแนน)

5 ประเภทเรื่องยอดฮิต

· 1: CQI - (875 ครั้ง)

5 ผู้ส่งข่าว/เรื่องยอดฮิต

· 1: nk - (9 ส่งมาล่าสุด)
· 2: workman - (4 ส่งมาล่าสุด)
· 3: drug - (3 ส่งมาล่าสุด)
· 4: medman - (2 ส่งมาล่าสุด)
· 5: opd - (2 ส่งมาล่าสุด)

5 แบบสำรวจยอดฮิต

· 1: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? - (3 ความคิดเห็น)
· 2: ทดสอบ - (0 ความคิดเห็น)

5 นักเขียนยอดฮิต

· 1: admin - (7 เรื่อง)

5 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสูงสุด

· 1: โปรแกรมระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่ม: โปรแกรม) - (1244 ดาวน์โหลด)
· 2: โปรแกรม DRGIndex3 (กลุ่ม: โปรแกรม) - (951 ดาวน์โหลด)
· 3: แบบฟอร์มเบิกยาประจำปี 2552 (กลุ่ม: เอกสาร คู่มือ) - (697 ดาวน์โหลด)
· 4: cqi (กลุ่ม: เอกสาร คู่มือ) - (682 ดาวน์โหลด)
· 5: ตัวอย่างการเขียนรายงานและสอบสวนโรคไข้เลือดออก (กลุ่ม: เอกสาร คู่มือ) - (620 ดาวน์โหลด)
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
โรงพยาบาลราษีไศล 164 ม. 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร. 045-681107,045-681235-6 โทรสาร ต่อ 114
ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงพยาบาล โดยคลิกที่ backend.php หรือ ultramode.txt

themes by websurin