บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

หมวดหมู่ อัลบั้ม ภาพ
User galleriesThis category contains albums that belong to Coppermine users. 1 6
428 ภาพ ใน 13 อัลบั้ม และ 3 หมวดหมู่ 6 คำวิจารณ์ มีการเข้าชม126070 ครั้ง

งานแผนงาน-IM


งานแผนงาน-IM

6 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ก.ค. 13, 2012

งานสนับสนุน


งานสนับสนุน

179 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ม.ค. 16, 2014

ฝ่ายการพยาบาล


ฝ่ายการพยาบาล

13 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ธ.ค. 16, 2011

ฝ่ายเภสัช ฯ


ฝ่ายเภสัช ฯ

12 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ต.ค. 19, 2011

ฝ่ายทันตะ


ฝ่ายทันตะ

8 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ พ.ย. 10, 2010

งานชันสูตร


งานชันสูตร

3 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ มิ.ย. 03, 2008

ฝ่ายสุขศึกษา-สุขาภิบาล


ฝ่ายสุขศึกษา-สุขาภิบาล

20 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ พ.ย. 04, 2013

งานโภชนาการ


งานโภชนาการ

3 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ส.ค. 16, 2011

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

12 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ก.พ. 17, 2011

ฝ่ายเวช ฯ (PCU)


ฝ่ายเวช ฯ (PCU)

94 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ธ.ค. 16, 2011

ผู้อำนวยการ ฯ


ผู้อำนวยการ ฯ

31 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ธ.ค. 12, 2013

กิจกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


กิจกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

41 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ เม.ย. 17, 2012

12 อัลบั้ม จำนวน 1 หน้า

3_resize~1.jpg
งานสนับสนุน - เม.ย. 17, 2012
DSC08012_resize.JPG
ผู้อำนวยการ ฯ - พ.ย. 22, 2010
DSC04274_resize.JPG
งานโภชนาการ - ส.ค. 05, 2010

38.JPG
ม.ค. 16, 2014
10.JPG
ม.ค. 16, 2014
20.JPG
ม.ค. 16, 2014

6_resize~0.jpg
kool06/11/12 @ 13:37:D
DSC00907_resize.JPG
kool02/21/11 @ 11:50ขอบคุณสำหรับอาหารมื้ออร่อยนะคะ เหอะเหอะ :wink:
DSC01872.JPG
c_panich06/15/09 @ 22:06หัวหน้าตึกชายอ้วนดีนะ

IM02.jpg
684 เข้าชม
IM01.jpg
681 เข้าชม
IM03.jpg
640 เข้าชม

6_resize~0.jpg

1/5 (1 โหวต)
IMG_1227_resize.JPG

0/5 (1 โหวต)
 

DSC03998_resize.JPG
DSCF0029.JPG
27_resize.jpg

Place your Professional Advertising Content here - Contact Us
iWonAuctions.com is a free community AUCTION website. List-Sell-Donate is our Motto!
We survive on member donations, so after selling your items, please make a Donation to support the website.


Now you can list any items up to $500 on our normal plans for FREE! Do you have a ton of stuff laying around the house or garage you'd like to sell at no costs to you. Well now you can at iWonAuctions.com - Join today and become a member today and you can start listing your products immediatly!

iWonAuctions.com is a free AUCTION website, now you can list any items up to $500 on the normal plans for FREE! Tell your friends about iWonAuctions.com today!

Click the banner to go to iWonAuctions.com

Free Auction Website

Join iWonAuctions.com Today
List-Sell-Donate!