เมนูหลัก รพ.

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม 
  งานสารบรรณ

 

ITA 63 (Integrity and Transparency Assessment)
บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

หมวดหมู่ อัลบั้ม ภาพ
User galleriesThis category contains albums that belong to Coppermine users. 1 6
428 ภาพ ใน 13 อัลบั้ม และ 3 หมวดหมู่ 6 คำวิจารณ์ มีการเข้าชม124157 ครั้ง

งานแผนงาน-IM


งานแผนงาน-IM

6 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ก.ค. 13, 2012

งานสนับสนุน


งานสนับสนุน

179 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ม.ค. 16, 2014

ฝ่ายการพยาบาล


ฝ่ายการพยาบาล

13 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ธ.ค. 16, 2011

ฝ่ายเภสัช ฯ


ฝ่ายเภสัช ฯ

12 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ต.ค. 19, 2011

ฝ่ายทันตะ


ฝ่ายทันตะ

8 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ พ.ย. 10, 2010

งานชันสูตร


งานชันสูตร

3 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ มิ.ย. 03, 2008

ฝ่ายสุขศึกษา-สุขาภิบาล


ฝ่ายสุขศึกษา-สุขาภิบาล

20 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ พ.ย. 04, 2013

งานโภชนาการ


งานโภชนาการ

3 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ส.ค. 16, 2011

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

12 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ก.พ. 17, 2011

ฝ่ายเวช ฯ (PCU)


ฝ่ายเวช ฯ (PCU)

94 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ธ.ค. 16, 2011

ผู้อำนวยการ ฯ


ผู้อำนวยการ ฯ

31 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ ธ.ค. 12, 2013

กิจกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


กิจกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

41 ภาพ, เพิ่มล่าสุดเมื่อ เม.ย. 17, 2012

12 อัลบั้ม จำนวน 1 หน้า

3_resize~1.jpg
งานสนับสนุน - เม.ย. 17, 2012
DSC08012_resize.JPG
ผู้อำนวยการ ฯ - พ.ย. 22, 2010
DSC04274_resize.JPG
งานโภชนาการ - ส.ค. 05, 2010

38.JPG
ม.ค. 16, 2014
10.JPG
ม.ค. 16, 2014
20.JPG
ม.ค. 16, 2014

6_resize~0.jpg
kool06/11/12 @ 13:37:D
DSC00907_resize.JPG
kool02/21/11 @ 11:50ขอบคุณสำหรับอาหารมื้ออร่อยนะคะ เหอะเหอะ :wink:
DSC01872.JPG
c_panich06/15/09 @ 22:06หัวหน้าตึกชายอ้วนดีนะ

IM01.jpg
672 เข้าชม
IM02.jpg
671 เข้าชม
IM03.jpg
628 เข้าชม

6_resize~0.jpg

1/5 (1 โหวต)
IMG_1227_resize.JPG

0/5 (1 โหวต)
 

54965_resize.jpg
8.jpg
11.JPG

Place your Professional Advertising Content here - Contact Us
iWonAuctions.com is a free community AUCTION website. List-Sell-Donate is our Motto!
We survive on member donations, so after selling your items, please make a Donation to support the website.


Now you can list any items up to $500 on our normal plans for FREE! Do you have a ton of stuff laying around the house or garage you'd like to sell at no costs to you. Well now you can at iWonAuctions.com - Join today and become a member today and you can start listing your products immediatly!

iWonAuctions.com is a free AUCTION website, now you can list any items up to $500 on the normal plans for FREE! Tell your friends about iWonAuctions.com today!

Click the banner to go to iWonAuctions.com

Free Auction Website

Join iWonAuctions.com Today
List-Sell-Donate!