บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA 64 (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
DSC01678_resize.JPG
317 เข้าชมทดสอบส่งภาพ
DSC09849_resize.JPG
คปสจ.สัญจร ประจำปี 2553-355 เข้าชมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราษีไศล สสอ.ราษีไศล และสสอ.ศิลาลาด เตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับคณะ คปสจ.สัญจร 29 เมษายน 2553 ณ.ห้องภูไศล รร.ราษีไศล
DSC09877_resize.JPG
มอบของที่ระลึก-333 เข้าชมท่านนายแพทย์ สสจ. มอบของที่ระลึกให้กับ ประธานในพิธี เปิดการประชุม คปสจ.สัญจร 29 เมษายน 2553
IM01.jpg
กิจกรรม 5 ส. ของงานแผนงาน-IM (26 มี.ค 51)-673 เข้าชม


ตั้งใจจัดอย่างใจจดใจจ่อเลยนะ น้องบี หนุ่มน้อยคนเดียวในฝ่ายกำลังจัด ขยะเทคโนโลยี ให้เข้าที่เข้าทาง  เพื่อรอแทงจำหน่าย....


IM02.jpg
กิจกรรม 5 ส. ของงานแผนงาน-IM (26 มี.ค 51)-673 เข้าชมนี่ก็แม่บ้านประจำฝ่าย ผู้ที่จัดหาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (....555 ล้อเล่น) จนท.ห้องสมด และ จปถ. (จิปาถะ) กำลังเช็ด ๆๆๆๆ ถู ๆๆๆ ระวังกระจกจะหลุดติดมือนะน้อง.....สิบอกให่
IM03.jpg
กิจกรรม 5 ส. ของงานแผนงาน-IM (26 มี.ค 51)-630 เข้าชมนี่ก็ ผลผลิต 5 ส. ครับเจ้านาย เราโทรแจ้งนายทุนใหญ่มารับถึงที่ คิดว่าน่าจะได้ ซัก หมื่นเป็นอย่างต่ำ (หมื่นสตางค์..นะอย่าเข้าใจผิด)
6 ภาพ จำนวน 1 หน้า