บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

เมนูหลัก รพ.

  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  สรุปผลการปฏิบัติงาน
 สมุดเยี่ยม 
  งานสารบรรณ

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
207748_190675614310791_100001050617622_530348_1960736_n.jpg
ขอพรจากผู้สูงอายุ-84 เข้าชมนพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล  รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย 11 เมษายน 2554 ณ.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล
207759_190677304310622_100001050617622_530358_1872226_n.jpg
ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก-99 เข้าชมเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานทุกท่าน  ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนื่องในการจัดงานสงกรานต์ในผู้สูงอายุ 11 เมายน 2554
207863_190674580977561_100001050617622_530338_3788479_n.jpg
ร่วมถายรูปกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย-91 เข้าชม
20_resize.jpg
มอบของที่ระลึกให้กับผู่เกษียณราชการ-87 เข้าชมแต่ละฝ่าย  แต่ละหน่วยงาน  ต่างพากันมอบของที่ระลึกให้แก่ จนท.เกษียณอายุราชการ ทั้ง 4 ท่าน
2144_resize.jpg
ทางเข้า รพ.สต.กุง 25 ตุลาคม 2554-88 เข้าชม
21_resize.jpg
นั่งเรือเพื่อไปเยี่ยมชาวบ้าน-73 เข้าชม
22_resize.jpg
ภาพกิจกรรมสุดท้าย-67 เข้าชมงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา..ก่อนจบพิธีในวันงาน  จนท.ทั้งหมดได้ล้อมวง จุดเทียนและร้องเพลงคำมั่นสัญญา  บรรยากาศภายในงานดูอบอุ่น เป็นกันเอง

22_resize.JPG
เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน-53 เข้าชม
236_resize.jpg
ผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ-71 เข้าชมตัวแทนจากโรงพยาบาลราษีไศล และข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมกันแห่ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2555
179 ภาพ จำนวน 20 หน้า 3