บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

เมนูหลัก รพ.

  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  สรุปผลการปฏิบัติงาน
 สมุดเยี่ยม 
  งานสารบรรณ

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

Untitled Document

 


  โรงพยาบาลราษีไศล ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 14
ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่
   
พ.ศ.2513 เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
พ.ศ. 2516   เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย มีผู้มารับบริการเพิ่มเป็นจำนวนมาก
พ.ศ. 2518 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
  ด้วยศรัทธาของประชาชนในเขตอำเภอราษีไศล
จึงร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารคนไข้เพิ่ม 1 หลัง และอาคาร เอกซ์เรย์ 1 หลัง พร้อมบริจาคเตียงคนไข้และอุปกรณ์ทางการ แพทย์อีกหลายรายการ ทำให้โรงพยาบาลราษีไศลสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 100 คน และผู้ป่วยในประมาณ 25 เตียง ในขณะที่เป็นโรงพยาบาล 10 เตียง
พ.ศ.2521 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
พ.ศ.2526 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
พ.ศ.2539 เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
โดยสร้างอาคารตึกผู้ป่วนใน 2 ชั้น เพิ่มจำนวน 1 หลัง
   

 


ปี พ.ศ. 2516-2518 นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล

ปี พ.ศ. 2518-2519 นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

ปี พ.ศ. 2519-2521 นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล

ปี พ.ศ. 2522-2527 นพ.มนูญ จิรัติกาลกิจ
ปี พ.ศ. 2524-2525 (รักษาราชการแทน) นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

ปี พ.ศ. 2528-2532 นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

ปี พ.ศ. 2533-2533 นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์

ปี พ.ศ. 2533-2533 นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

ปี พ.ศ. 2534-2538 นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์

ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน นพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์

 

แผนจัดซื้อพัสดุ ปี 61
1.แผนจัดซื้อพัสดุการแพทย์ปี 2561 2.แผนจัดซื้อพัสดุงานบ้านปี 2561 3.แผนจัดซื้อยาปี 2561
ฝ่ายการพยาบาล

Nursing Round 2

Nursing Round 1

แผนงาน คปสอ.
รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 59
รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 58
รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 57
รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 56
รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 55
รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 54
รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 53
CQI คปสอ.
CPG ปัญหาและโรคทั่วไปที่พบบ่อย
แผนโรงพยาบาลราษีไศล
1.แผน รพ. 61
1.แผน รพ. 60
2.แผน รพ. 59
1.แผน รพ. 58
1.แผน รพ. 57
2.แผน รพ. 56
3.แผน รพ. 55
4.แผน รพ. 54
5.แผน รพ. 53
6.แผน รพ. 52
7.แผน รพ. 51

 

แผนเงินบำรุง รพ.
1.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 59
2.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 58
3.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 57
4.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 56
5.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 55
6.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 54
7.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 53
8.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 52
9.ประมาณการรายรับเงินบำรุง 51

 

เรื่องน่ารู้จากฝ่ายทันตกรรม

1. เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก
2. เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก ภาค 2

งานเวชปฎิบัติครอบครัว
1. องค์ประกอบมาตรฐาน  HCA ใหม่
ใบเบิกเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์
1.ใบเบิกเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์
การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ( Context Based Learning )
1. การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
imagespdf.gif
1.Safety Frog Light
CQI หน่วยงาน รพ.
สถิติข้อมูล RASI-HDC
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
โรงพยาบาลราษีไศล 164 ม. 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร. 045-681107,045-681235-6 โทรสาร ต่อ 114
ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงพยาบาล โดยคลิกที่ backend.php หรือ ultramode.txt

themes by websurin